TACK till alla, som hört av sig med synpunkter på det,
som jag redovisade före och efter valet 2010.

Jag återkommer så småningom med en dagspolitisk kommentar.

Tills dess, ha en skön sommar.

Under senhösten kommer en uppdatering av min analys.


Den från 2010 kan fortsatt läsas här .

I tro på demokratins inneboende kraft,
Sven Hulthén


© Copyright Sven A. Hulthén,
Alla rättigheter förbehålls författaren oavsett form och medium. /
All rights reserved in favour of the author irrespective of form and media.